معرفی ایثارگران جهت اخذ تسهیلات بانکی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

افراد عضو در کانون سنگر سازان بی سنگر استان جهت دریافت تسهیلات از محل اعتبارات بانک ملی ایران وام دریافت می دارند وام مذکور به مبلغ 20 میلیون تومان با کارمزد 18 درصد می باشد که مقرر گردیده است پس از طی روند اداری وام مذکور به افراد معرفی شده تعلق گیرد