جلسه هماهنگی ارتحال امام | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جلسه هماهنگی برگزاری مناسبتهای سوم خرداد ، 15 خرداد ، عید فطر و بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) با حضور معاونت محترم توسعه و اعضای جلسه صبح چهارشنبه مورخ 99/2/3 با هدف انجام برنامه ریزی دقیق و اصولی در محل دفتر ایشان برگزار گردید. در این جلسه مشروح اقدامات و نحوه اجرای مراسم اعلام و شرح وظایف اعضا اعلام گردید