شیوه نامه اجرایی مرخصی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی - شیوه نامه اجرایی مرخصی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس 1

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل 1    حجم فايل:  244.5 KB