نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1399 - نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1399 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس 1

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل 1    حجم فايل:  174.68 KB