ضریب حقوق سال 1398 - ضریب حقوق سال 1398 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس 1

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل 1    حجم فايل:  53.63 KB