دستورالعمل انجام معاینات شغلی (بدو استخدام و ...) - دستورالعمل انجام معاینات شغلی (بدو استخدام و ...) | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  3566.41 KB