تقدیر از سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت هفته دفاع مقدس - تقدیر از سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت هفته دفاع مقدس | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي