کسب رتبه برتر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در سال 97 - کسب رتبه برتر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در سال 97 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

براساس ارزشیابی عملکردی  که  وزارتخانه جهاد کشاورزی هر ساله بین معاونین توسعه مدیریت و منابع استانها انجام می دهد آقای مهندس امانی در سال 1397 موفق به کسب رتبه برتر بین سایر معاونین استانها شد. لازم به ذکر است این رتبه برای سومین سال متوالی است که توسط آقای مهندس امانی به دست می آید.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  51.62 KB