جذب نیرو حجمی - جذب نیروی حجمی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  976.53 KB
 فایل2    حجم فايل:  234.18 KB