واگذاری سهام موسسات به ایثارگران - واگذاری سهام موسسات به ایثارگران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  294.52 KB