توزیع بلیط نیم بهاء مجموعه آبی موجهای خروشان - توزیع بلیط نیم بهاء مجموعه آبی موجهای خروشان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

به اطلاع کلیه همکاران می رساند، طبق هماهنگی های به­­ عمل آمده با مدیریت موج های خروشان بلیط این مجموعه آبی به صورت نیم بهاءعرضه میگردد. همکارانی جهت دریافت بلیط به امور رفاهی (اتاق 252)مراجعه نمایند.

                                                          مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی