برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون بازنسشتگان - برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون بازنسشتگان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 فایل ها

 دستور جلسه    حجم فايل:  353.86 KB
 فرم ثبت نام    حجم فايل:  376.21 KB