شهید شاخص کشوری سال 1396 جهادگر شهید علی فارسی - شهید شاخص کشوری سال 1396 جهادگر شهید علی فارسی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 


برای آشنای با زندگی نامه سردار شهید علی فارسی فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  1034.75 KB