استفاده همکاران از سوئیت های شهرستان بابلسر - استفاده همکاران از سوئیت های شهرستان بابلسر | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند با توجه به مشخص زمان استفاده همکاران از سوئیت های شمال (شهرستان بابلسر) خواهشمند است نسبت به تهیه معرفی نامه از سوی مدیریت امور پشتبانی و رفاه سازمان قبل از مسافرت اقدام نمایند.