توزیع نیمه بهاء بلیط استخر - توزیع نیمه بهاء بلیط استخر | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

طبق هماهنگی­ های به ­­عمل آمده با مدیریت استخر شهروند بلیط این مجموعه آبی  به ­صورت نیم بهاء عرضه می­ گردد. همکاران جهت تهیه بلیط این مجموعه به اداره رفاه مراجعه نمایند.

قیمت هر بلیط = 45000 ریال