توزیع گوشت بوقلمون - توزیع گوشت بوقلمون | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

احتراماَ به اطلاع همکاران محترم می رساند، با هماهنگی های به عمل آمده گوشت بوقلمون بدون استفاده از هرمون و آنتی بیوتیک بصورت پوست کنده به شرح ذیل قابل توزیع می ­باشد. همکاران جهت ثبت نام به اداره رفاه مراجعه نمایند.

قیمت هر کیلوگرم = 160000 ریال