توزیع برنج طارم - توزیع برنج طارم | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع همکاران محترم می رساند برنج طارم درجه یک شمال به شرح ذیل  قابل توزیع می باشد همکارن جهت ثبت نام به اداره رفاه سازمان اتاق 215 مراجعه نمایند.

 

1.      نیم دانه به قیمت هر کیلوگرم 46000 ریال (محدود)

2.     درشت به قیمت هر کیلوگرم 76000 ریال