توزیع رب گوجه فرنگی خرم - توزیع رب گوجه فرنگی خرم | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

احتراماً به استحضار تمامی همکاران می رساند، با هماهنگی به عمل آمده با کارخانه رب خرم به شرح ذیل قابل ارائه می باشد.

قیمت هر قوطی با درب معمولی = 31/000 ریال

قیمت هر قوطی با درب آسان باز شو = 32/500 ریال

 

لذا همکارانی که تمایل به خرید دارند تا چهار شنبه مورخ 94/07/22 جهت ثبت نام به اداره رفاه مراجعه نمایند.