اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات یامان داغی - اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات یامان داغی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
به اطلاع همکاران محترم می رساند، تیم کوهنوردی سازمان در نظر دارد روز پنجشنبه مورخ 94/02/07 به ارتفاعات یامان داغی (مانه وسملقان)  صعود نماید. از برادران علاقه مند دعوت میگردد جهت ثبت نام به اداره رفاه اتاق 215 مراجعه نمایند.