برنامه کوهنوردی سال 1394 - برنامه کوهنوردی سال 1394 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

ماه برگزاری

مکان برگزاری

تاریخ وروز

مناسبت

اردیبهشت

ارتفاعات تیغ بل

یک شنبه 94/02/13

مبعث رسول اکرم (روز جهانی کارگر)

خرداد

کوه بهار

یکشنبه  94/03/25

قیام 15خرداد(روز جهانی کشاورزی )

مرداد

ارتفاعات بزداغی

چهارشنبه 94/05/14

ولادت حضرت معصومه (س)سالروزبازگشت آزادگان

شهریور

ارتفاعات پیش قلعه (اسفراین )

چهارشنبه  94/06/25

هفته دفاع مقدس

آبان

قورخود

چهارشنبه 94/08/13

ولادت امام موسی کاظم (ع)وتسخیر لانه جاسوسی آمریکا

آذر

ارتفاعات سالوک

یک شنبه 94/09/15

روزجهانی معلولین  

بهمن

ارتفاعات آخرداغ

یک شنبه 94/25/11

پیروزی انقلات اسلامی

اسفند

ارتفاعات دوچنگ

یک شنبه 94/12/09

روز احسان ونیکوکاری  روز ملی شدن صنعت نفت