اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات پیغو - اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات پیغو | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه قبلی  مدیریت اداری، رفاه و پشتیبانی در نظر دارد روز پنجشنبه مورخ 94/02/03 برای برادران شاغل و بازنشسته سازمان یک دوره کوهپیمایی به ارتفاعات پیغو  برگزار نماید. لذا از برادران علاقه مند دعوت میگردد جهت ثبت نام به اتاق 215 مراجعه نمایند.