پیام تسلیت - پیام تسلیت | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
تصوير

همکار محترم، جناب آقای صابری

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این، بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوسـت.

مصیبت وارده  را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت داریم.