ثبت نام خرید دوچرخه به صورت اقساط - ثبت نام خرید دوچرخه به صورت اقساط | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

اطلاعیه خرید دوچرخه به صورت اقساط

برای  رفاه کارکنان و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و ارتقا سطح سلامت آنها با هماهنگی به عمل آمده دوچرخه های ذیل با شرایط ویژه ثبت نام می شود.

مدل دوچرخه

مبلغ  (ریال)

کنندل

8800000

مجستیک (تنه آهنی)

5500000

مجستیک(تنه الومینیومی)

6500000

ویوا (مدل امپراتور)

6215000

ویوا(مدل نایک)

6930000

ویوا (مدل کنکورد)

6930000

شرایط خرید:

خرید بصورت اقساط بوده و طی  6 قسط از حقوق خریدار کسر می شود.

همکارانی که تمایل به خرید دوچرخه دارند برای ثبت نام و تعهد کسر از حقوق به اداره رفاه (اتاق215)  مراجعه نمایند.