بلیط نیم بهاء استخر کارگران - بلیط نیم بهاء استخر کارگران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
طبق هماهنگی­ های به ­­عمل آمده با مدیریت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بلیط مجموعه آبی کارگران  به ­صورت نیم بهاء (32500 ریال) عرضه می­ گردد. همکاران جهت تهیه بلیط این مجموعه به امور رفاهی (اتاق 215) مراجعه نمایند.