لیست شروع بکار ناظرین - لیست شروع بکار ناظرین | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

قابل توجه کلیه ناظرین محترم

به اطلاع می رساند کلیه ناظرین محترم جهت دریافت ابلاغ شروع به کار و شرکت در جلسه توجیهی روز شنبه مورخ 93/11/11 ساعت 7:30 در محل سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی حضور یابند.

راضیه امیری، معصومه دانایی مقدم زیارت، سیده کاوه اسداله زاده، سید کلثوم هاشمی علیزاده، سلیمان علی نیا، رضا بیک محمدی، میترا سجادی، مجتبی رمضانی مطلق، میترا افتخاری، ضحی کچرانلویی، پرویز امیرنیا، صدیقه عبدی، ثمانه صابری، حمیر رضازاده، عادله علاقی، زهره جهانی حسن آبادی، محمد خوش رویامی، زهرا اسماعیلی مقدم، مژگان غلامی، صدقیه بیگم حسینی، مهدی اسدی، علیرضا چالیک، صفورا علی نیا، شهرام جهانیان، اشرف نیک فطرت، فاطمه گریوانی کوهستانی، مهدی محمدی، محسن داودی، فرزانه شریعت زاده، کنعان محمدی، سید جواد سیدی، یوسف محمدی، احمد کاظم پور مقدم باغان، نوزوز علی دیندار، مهدی اسکندری مقدم ثانی، رسول شمسی، علیرضا خانزاره رزمغان، صدیقه کاظم زده شیروان، ملیحه مهردلان، منوچهر اصغری مقدم، مرتضی علی محمدی، صدیقه شکوهی، سید وجیه اله میرعلوی، حمیدرضا حسین زاده، محمد حسین نعیمی، محمد عابدزاده کارگر، حسین علیزاده گلریز، مهدی قربانی، غلامعلی ولی زاده، مرضیه صابری، حسین خوش رفتار، فریبا یادگار، سودابه قلی زاده، منا عفتی، ندا پاسبان زیارت، الهی مدهوشی باسمنج، مریم شعبانی.