اطلاعیه توزیع کالا - 17844 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
 با هماهنگی به عمل آمده با سازمان صنعت و معدن اقلام ذیل درآن سازمان موجود و قابل ارائه می باشد لذا از همکارانی که تمایل به خرید از اجناس ذیل دارند، جهت ثبت نام حداکثر تا 93/10/10 و به امور رفاهی مراجعه نمایند  .                                            

 

قیمت خرید (کیلوگرم/ریال)

برنج هندی1121

36500

شکر

19000

گوشت مرغ منجمد

55000

 

 

 

گوشت قرمز منجمد

نوع گوشت قرمز

داخلی

خارجی

ران

157000

182000

سر دست

155000

180000

گردن

150000

175000

راسته

140000

-

قلوه گاه

110000

-

مخلوط

155000

180000