بلیط نیمه بهاء فیلم سینمایی شیار 143 - بلیط نیمه بهاء فیلم سینمایی شیار 143 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 طبق هماهنگی های به ­­عمل آمده با مدیریت سینما گلشن بلیط فیلم سینمایی شیار143 به صورت نیم بهاء عرضه می گردد. لذا همکاران جهت تهیه بلیط این فیلم به امور رفاهی (اتاق 215)مراجعه نمایند.