جلسه توجیهی و روشنگری دجال واره(ماهواره) - جلسه توجیهی و روشنگری دجال واره(ماهواره) | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس همايش
پیرو ابلاغیه بسیج ادارات کل شهید همت،  به منظورتداوم همایش های توجیهی و برنامه های نهضت روشنگری دجال واره (ماهواره = مهمان خائن )، جلسه بصیرتی با عنوان تأثیرات ماهواره بر خانواده درروز پنج شنبه مورخ 93/09/06 صبح بعد از مراسم زیارت عاشورا در محل نمازخانه سازمان برگزار می گردد.