برگزاري کوهنوردي خواهران - برگزاري کوهنوردي خواهران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اطلاعيه

به مناسبت گرامیداشت هفته بیسج، روز پنجشنبه مورخ 1393/09/06 برای خواهران شاغل در سازمان یک دوره کوهپیمایی به ارتفاعات آلاداغ   برگزار می گردد.