قابل توجه ناظرين محترم بخش كشاورزی - قابل توجه ناظرين محترم بخش كشاورزی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
قابل توجه ناظرین محترم بخش کشاورزی
احتراما بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترمی که اسامی آنان درذیل این اطلاعیه آمده است می رساند با در دست داشتن مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده و انجام تعهد محضری حداکثر تا تاریخ 93/7/29 به مدیریت امور اداری ، رفاه و پشتیبانی سارمان اتاق 218 مراجعه نمایند. لازم به ذکر است عدم مراجعه درمهلت تعیین شده به منزله انصراف تلقی می گردد.
مدارک موردنیاز :
-    تصویر شناسنامه ناظر                             تمام صفحات
-    تصویر شناسنامه همسر وفرزندان                تمام صفحات

 فایل ها

 اسامي ناظرين    حجم فايل:  104.5 KB