فوت جانباز گرامی ضیاءالله عطایی - فوت جانباز گرامی ضیاءالله عطایی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

                   احتراماً ضمن گرامیداشت یاد وخاطره امام راحل وشهیدان  گرانقدر 8  سال دفاع مقدس ، با نهایت تاسف و تاثر ، باستحضار میرساند ،  برادر ضیاءالله عطایی  ، از  جانبازان محترم  بازنشسته این سازمان در تاریخ 8 دی ماه 1399دعوت حق را لبیک گفتند و نمانیده ولی فقیه در این سازمان و رئیس اداره امور ایثارگران سازمان به اتفاق همکاران مدیریت شهرستان اسفراین ضمن سرکشی از آن خانواده آن مرحوم بر سر مزار آن مرحوم حضور یافته و فاتحه ای تقدیم آن عزیز نمودند