اداره رفاه و تربیت بدنی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

زیر بخش ها

 فایل ها

 فرم استفاده کنندگان بيمه عمر    حجم فايل:  93.05 KB
 تعهدات بیمه تکمیلی سال 96-1396    حجم فايل:  514.5 KB
 فرم عضويت در بيمه تکميلي    حجم فايل:  127.99 KB
 فرم تعهد کسر از حقوق    حجم فايل:  104.46 KB
 اساسنامه صندوق رفاه    حجم فايل:  103.19 KB
 برنامه استفاده از سالن ورزشي    حجم فايل:  35.13 KB
 بروشور آشناي با رشته واليبال    حجم فايل:  130.3 KB
 کتاب اخلاق در ورزش    حجم فايل:  6253.78 KB