تقدیر و تشکر نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از فرزندان شهدا و گلباران مزار مطهر شهدا - تقدیر و تشکر نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از فرزندان شهدا و گلباران مزار مطهر شهدا | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش رئیس اداره امور ایثارگران سازمان  حضرت آیت الله تقوی (نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای زکات کشور)در اولین روز پس از استقبال از ایشان ضمن حضور در حرم مطهر سلطان سید عباس ابن موسی ابن جعفر در مرکز استان و گلباران مزار شهدا  ضمن نثار فاتحه ای از رشادتها و جانفشانی شهدا تقدیر و تشکر نمودند .