نمایشگاه عکس و دست آوردهای دفاع مقدس - نمایشگاه عکس و دست آوردهای دفاع مقدس | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

در اولین روز از بزرگداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکس و دستاوردهای دفاع مقدس در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار گردید در این نمایشگاه که به مدت یک هفته در محل درب وردی سازمان برگزار گردید ماکت پل بعثت، عملیات و تصاویر در معرض دید ارباب رجوعان محترم قرار گرفت.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  602.12 KB