برگزاری کوهنوردی استانی به ارتفاعات فيروزه - برگزاری کوهنوردی استانی به ارتفاعات فيروزه | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تیم کوهنوردی این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 1392/12/01به مناسبت گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مصافت بین روستای فیروزه تا روستای گریوان را پیاده روی نمودند. در این پیاده روی تیم شهرستان ها و سازمان به شرح ذیل حضور داشتند.
1) مدیریت جهاد کشاورزی بجنورد: خلیل عابدی مقدم، علی محمد ایمانی، نادر عین بیگی، برات رحیمی، علی سلیمانی 2) مدیریت جهاد کشاورزی اسفراین: ولی اله علی نژاد، خلیل عاقبتی، حسین یوسفی، جعفر سنگ سفیدی، محمد منفردی، حیدر فریمانی، سفرعلی ربانی 3) مدیریت جهاد کشاورزی شیروان: محمد رباطی، ناصر عباسی، رمضان سعادتیار 4) سازمان جهاد کشاورزی: قاسم مهرابی، رمضانعلی کیائی فر، اسماعیل عابدی، علی محمد ریحانی، علیرضا دوست محمدی، محمد چاهی، سید احیاء سیدی، پرویز کاظمی مقدم، غلامرضا حجی پور، جواد روحانی، منصور برغمدی، محمد رضا حسن پور، فیروز ریحانی، مهدی الهی، احمد صابری، حمیدرضا ریحانی، علی اصغر برزگر، ابراهیم شجاعی، محمد رضا ریحانی، مجید کلانتری، عبدالغنی روحانی، حضرت قلی حیدری.