برگزاری مسابقات والیبال به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 92 - برگزاری مسابقات والیبال به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 92 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مسابقات واليبال
مراسم جوايز

این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر بین تیم های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه از روز شنبه مورخ 05/11/92 در سالن ورزشی سازمان جهاد کشاورزی با شرکت 5 تیم: 1) سازمان جهاد کشاورزی، 2) اداره کل منابع طبیعی، 3) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین، 4) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد، 5) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان برگزار گرديد. تیم ها بصورت جدول دوره ای در قالب 15 بازی با هم تا روز چهار شنبه مورخ 16/11/92 به رقابت پرداختند که در نهایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد مقام اول، تیم سازمان جهاد کشاورزی مقام دوم و تیم اداره کل منابع طبیعی مقام سوم را کسب نمودند و هدایای به رسم یادبود به ورزشكاران اهداء شد.