کسب رتبه برتر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - کسب رتبه برتر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

براساس ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در بین سازمان های جهاد کشاورزی سایر استان ها با کسب نمره 74/25 در سه ماه (تیر، مرداد و شهریور) در رتبه برتر قرار گرفت.

 فایل ها

 فایل1    حجم فايل:  2835.79 KB