صعود تیم کوهنوردی آقایان به ارتفاعات بزداغی - صعود تیم کوهنوردی آقایان به ارتفاعات بزداغی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی برادران این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 1396/09/02به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به ارتفاعات بزداغی صعود کرد. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل می­ باشند.

حیدر فریمانی – اسماعیل شاکری – اسماعیل عابدی– مهدی پیروزفر– داود عیسی زاده – علیرضا شیردل – سید حسین الهی – خداداد رحمانی – سید مجید کلانتری- قاسم مهرابی - علیرضا دوست محمدی. . مربی تیم در این صعود آقای علیرضادوست محمدی  و سرپرست تیم آقای قاسم مهرابی  بودند.