صعود تیم کوهنوردی بانوان به ارتفاعات اسفیدان - صعود تیم کوهنوردی بانوان به ارتفاعات اسفیدان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

تیم کوهنوردی بانوان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در روز پنج شنبه مورخ  96/07/20 به ارتفاعات اسفیدان صعود کردند.