صعود تیم کوهنوردی به ارتفاعات پیغو - صعود تیم کوهنوردی به ارتفاعات پیغو | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی برادران این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 06/07/1396 به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز بازنشتگان به ارتفاعات پیغو صعود کرد. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل می­ باشند.

حیدر فریمانی–پرویز کاظمی مقدم– موسی رحیمی– جعفر شرقی– محسن محمدی – عباس علی نیا– علیرضا جهان– علی سلیمانی- برات محمد دوست محمدی- محمد چاهی- عباس مودی- محمد نبی مرادی- حسین طاهری- قاسم مهرابی.