همایش مهارت افزایی ناظرین جدیدالاستخدام - همایش مهارت افزایی ناظرین جدیدالاستخدام | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 


همایشی با عنوان مهارت افزایی ناظرین جدید الاستخدام با حضور آقایان ورداسبی رئیس محترم مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهادکشاورزی ومیثمی تبار مدیر کل محترم دفتر آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورزی ، دکتر یوسفی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی و معاونین و ناظرین جدید الاستخدام در محل سالن اجتماعات استانداری خراسان شمالی برگزار گردید.