صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات آخرداغ - صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات آخرداغ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 1395/07/08 به مناسبت روز خانواده وتکریم بازنشستگان به ارتفاعات آخرداغ صعود کرد. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل می­باشند.

جعفر شرقی، قاسم مهرابی، محمدنبی مرادی، عباس مودی، حسن پسندیده،  محمد علی کمالی، رمضانعلی کیائی فر، علی محمد ریحانی. محمدابراهیم قیاسی، برات نیکدل ،محمدچاهی ،علی سلیمانی ،رمضانعلی آگاهی ،علیرضاجهان ،پرویز کاظمی مقدم ،عباعلی نیامحمدروئینی ،محمدعلی یعقوبی نژاد، نصیری ،ولی توحیدی نیا