صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات حمید - صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات حمید | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 


تیم کوهنوردی بازنشسته های این سازمان روز سه شنبه، مورخ 1395/02/21 به ارتفاعات حمید صعود کرد. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل بودند.

باباحسن پسندیده، جعفر شرقی، قاسم مهرابی، محمد ابراهیم قیاسی، نبی مرادی، محمد رمضانی، محمد چاهی، موسی رحیمی، برات نیکدل، احمد صابری، غلام حسین قلیزاده، محمدرضا شرفی، برات محمد دوست محمدی، رمضانعلی کیائی فر، یوسف نادر زاده.