صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات درکش - صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات درکش | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 94/08/21 به مناسبت گرامیداشت روز فرهنگ عمومی به ارتفاعات درکش صعود کردند. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل بودند.

عبد ا... یوسفی، غلامرضاحجی پورر، علیرضا شیردل، مهدی پیروز فر، خداد رحمانی، محمد روئینی ثانی، اسماعیل عابدی، علی یگانه، محسن نظامدوست، قاسم مهرابی، علی مبارکی، حضرت قلی حیدری، سعید خوش قامت، احمد صابری، محد جواد تشکری، احمد قدیمی، محمود محمدی، مصطفی عابدی، عباس وحدانی، محمد محمد زاده، احمد داوطلب ،محمد حسین چشمی، پرویز کاظمی مقدم، محمود کارگر، رمضان امان زاده، الیاس پهلوان، علی محمد صابری.