شرکت در رژه گرامیداشت روز ارتش - شرکت در رژه گرامیداشت روز ارتش | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
در مورخ 1394/01/29 به مناست گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اکیپ خودروهای سازمان در رژه خودروی سطح شهر شرکت نمودند.