اختتامیه مسابقات والیبال دهه مبارک فجر 93 - اختتامیه مسابقات والیبال دهه مبارک فجر 93 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر بین تیم های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و سازمان جهاد کشاورزی از روز شنبه مورخ 93/11/11 در سالن ورزشی سازمان جهاد کشاورزی با شرکت 5 تیم: 1) سازمان جهاد کشاورزی، 2) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان، 3) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین، 4) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد، 5) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان برگزار گرديد. تیم ها بصورت جدول دوره ای در قالب 9 بازی با هم تا روز سه شنبه مورخ 93/11/21 به رقابت پرداختند که در نهایت تیم سازمان جهادکشاورزی مقام اول و تیم مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین مقام دوم و تیم مدیریت جهادکشاورزی مانه و سملقان مقام سوم را کسب نمودند و هدایای به رسم یادبود به ورزشكاران اهداء شد.