صعود تیم کوهنوردی بازنشسته های سازمان به ارتفاعات یالانچی - صعود تیم کوهنوردی بازنشسته های سازمان به ارتفاعات یالانچی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی بازنشستگان این سازمان روز چهارشنبه، مورخ 93/11/15 به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 93 به ارتفاعات یالانچی صعود کرد. در این صعود بازنشستگان سازمان شرکت داشتند که سرپرست تیم را آقای محمد چاهی رئیس اداره بازنشستگان سازمان و راهنما تیم آقای علیرضا دوست محمدی برعهده داشت.

مشارکت کنندگان در این برنامه به شرح ذیل می باشند: علی سلیمانی، محمد رمضانی، علیرضا دوست­محمدی، محمد چاهی، محمدعلی کمالی، ابراهیم گلداد، برات­محمد دوست­محمدی، محمدنبی مرادی، جعفر شرقی، برات نیکدل، حسن پسندیده، رمضان­علی کیائی­فر، ولی توحیدنیا، غلامحسین قلیزاده، علی اکبر مهدیانی، موسی رحیمی و قاسم مهرابی.