صعود تیم کوه نوردی بانوان سازمان به ارتفاعات آلاداغ - صعود تیم کوه نوردی بانوان سازمان به ارتفاعات آلاداغ | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
تیم کوهنوردی بانوان این سازمان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج روز پنجشنبه، مورخ 93/09/06 به ارتفاعات آلاداغ صعود کرد.