برگزاری کلاس های آمادگی جسمانی و ایروبیک برادران - 166830 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس آمادگي جسماني
به منظور ترویج ورزش و همگانی شدن هرچه بیشتر فعالیت های بدنی بین کارکنان از مورخ 93/08/25 روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته کلاس آمادگی جسانی در محل سالن ورزش جهاد کشاورزی واقع در باغ کشاورزی برگزار می گردد.