صعود تیم کوهنوردی سازمان به قله دماوند - صعود تیم کوهنوردی سازمان به قله دماوند | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
صعود به قله دماوند

تیم کوهنوردی این سازمان به مناسبت گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن  به قله 5671 متری دماوند صعود نمود. این صعود از سه شنبه مورخ 1393/05/21با مشارکت کوهنوردان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و ستاد سازمان شروع و شنبه مورخ 1393/05/25 خاتمه یافت که اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل می باشند.
آقایان: رمضانعلی کیائی فر، سید احیاء سیدی، احمد صابری، حمیدرضا ریحانی، روح اله شاکریان، برات نیکدل، محمد چاهی، خلیل عاقبتی، جعفر سنگ سفیدی، حسین یوسفی، محمد رباطی، صفرعلی ربانی، الهوردی رشیدی. سرپرستی تیم آقای احمد صابری، جلودار تیم آقای محمد رباطی و عقبدار تیم آقای روح ا... شاکریان بودند.